EIJKHAGEN ONDERWEG

Achtergrondinformatie Eijkhagen College

Op 3 oktober 1974 werd de eerste steen gelegd van het huidige gebouw aan de Eijkhagenlaan. In de tussenliggende jaren hebben meer dan 50.000 leerlingen op deze plek onderwijs gekregen. Het Eijkhagen ligt nu aan de rand van het Eikenbos in Landgraaf. Het huidige gebouw blijft tot schooljaar 2023-2024 in gebruik. Vanaf januari 2023 verrijst op het huidige sportveld achter de school het nieuwe college.

Video afspelen
Video afspelen

Nieuws

De verbouwing in fases

Structuur(Schets)ontwerp (SO)

Voorontwerp (VO)

Definitief Ontwerp (DO)

Technisch Ontwerp (TO)

Aanbesteding

Bouw

Opleveringbouw/ nazorg

Sloop bestaande school

Afmaken terrein

Oplevering terrein

Fase Bouw:

75%