Aan het woord… Harry Curfs

De verwachting is dat er eind 2022 wordt gestart met het storten van de fundering van ons nieuwe gebouw. Dit gebeurt dan op het huidige sportterrein. De lessen worden tot en met schooljaar 2023-2024 voortgezet in het oude gebouw, maar in het najaar 2024 hopen we het nieuwe gebouw in gebruik te nemen. Het totale plan, inclusief het afbreken van het oude schoolgebouw, zal opgeleverd worden in 2025. Het Eijkhagen College krijgt dan aan de rand van het Eikenbos een mooie toekomstbestendige school, die energieneutraal, duurzaam, groen en gezond is. Met dat hele traject is natuurlijk een brede groep mensen aan de slag, zo ook Harry Curfs, sectordirecteur facilitair.

Een gebouw volgens de laatste standaard
Harry Curfs vertelt ons: ‘Het nieuwe gebouw wordt een school die gebouwd is volgens de laatste standaard. Elk lokaal krijgt zijn eigen regel-unit die de ventilatie reguleert op basis van CO2-metingen. Daarnaast kan elke docent per lokaal gedeeltelijk de temperatuur regelen. Ook het licht is regelbaar door het gebouw. Enkel waar beweging is, gaat de verlichting aan. Op het dak komen 1200 zonnepanelen zodat de school grotendeels zelfvoorzienend is.’ Er wordt zelfs nagedacht over het opslaan van energie die opgewekt wordt in  weekenden en vakantieperiodes. ‘Op het buitenterrein worden een aantal wadi’s (een tijdelijke opslag voor hemelwater) aangelegd waardoor het regenwater geïnfiltreerd kan worden op ons eigen schoolterrein.’

In het huidige gebouw hebben we te maken met vijf etages. Dat worden er in de nieuwbouw drie. De school wisselt met het sportterrein van plek, maar blijft in dezelfde omgeving. ‘Voordeel van de huidige plek is dat zowel de grond als de infrastructuur beschikbaar was. Daarnaast genoot de huidige ‘groene’ plek ook de voorkeur van personeel en leerlingen,’ vertelt Harry.

Vernieuwend met oog voor lokale geschiedenis
De nieuwe school wordt gegroepeerd rondom zes domeinen die bestaan uit een clustering van vakken. ‘Als je binnenkomt heb je linksvoren Binask (biologie, natuurkunde, scheikunde) met het laboratorium. Rechts in de hoek zitten de kunstvakken (beeldende vorming, muziek) met een zitkuil waar optredens kunnen plaatsvinden. Achterin ligt de sportafdeling met de sportvelden. Ga je met de trap omhoog dan zit aan de linkerkant over twee verdiepingen verspreid de talen met een bibliotheek. Aan de rechterkant zit wiskunde en op de bovenste etage de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, economie, bedrijfseconomie) en het ondersteuningsteam.’ Naast de leslokalen kunnen leerlingen in groepjes samenwerken op de leerpleinen en kunnen klassen gesplitst of samengevoegd worden. ‘In het gebouw worden op de verschillende etages overblijfruimtes gecreëerd voor maar liefst 1350 leerlingen. Het zal echter in de praktijk nooit voorkomen dat alle leerlingen tegelijkertijd aanwezig zijn.’

Bij de inrichting van het gebouw is ook rekening gehouden met de lokale geschiedenis. Zo zijn gangen aangelegd tussen de domeinen en de openbare verblijfruimtes met de aanduiding ‘De Landgraaf’. De Landgraaf was vroeger een droge gracht die het binnen- met het buitengebied verbond. De bibliotheek, die verspreid ligt over twee etages, krijgt een klassiek karakter en is daarmee ontleend aan Rolduc in Kerkrade. De warme en zachte kleurkeuze van het gebouw zijn afgeleid van de huizen en daken uit de Romeinse tijd.

Harry Curfs vindt het belangrijk dat het gebouw dat er straks komt te staan, aansluit bij de laatste ontwikkelingen. ‘Ik ben blij dat er ingezet is op duurzaamheid, ook als voorbeeld naar de scholieren toe. Ze gaan straks naar een school in een energieneutraal gebouw in een omgeving met veel groen. Daarnaast is het goed dat het een heel flexibel gebouw is. Het is heel modulair opgebouwd, waardoor je muren kunt verplaatsen, mocht daar in de nabije toekomst behoefte aan zijn. Ondertussen zit ik veertig jaar in het onderwijs en weet ik dat wat vandaag in is over vijf jaar achterhaald is, maar je moet zorgen dat er een school staat waar de komende tien jaar niks meer aan verbouwd hoeft te worden.’

Harry Curfs werkt sinds 2006 op het Eijkhagen College. Eerst was hij actief als sectordirecteur onderwijs bovenbouw, maar na de fusie met Rolduc en de herstructurering in 2013 werkt hij hier als sectordirecteur facilitair. In deze hoedanigheid is hij ook een van de leden binnen de projectgroep ‘Nieuwbouw’. In de projectgroep neemt hij zitting naast de architect van BDG, een afvaardiging van bouwmanagementbureau HEVO B.V., de vastgoed verantwoordelijke van SVO|PL en vertegenwoordigers van de docenten van het Eijkhagen College. 

Deel:

Meer nieuws

Bouwproces volgen via de livefeed

De bouw van het nieuwe Eijkhagen College vordert goed. Je kunt al de contouren zien van onze nieuwe school. Via de onderstaande link kan iedereen

De aanbesteding nieuwbouw Eijkhagen

De aanbesteding voor de bouwpartijen is afgerond en de omgevingsvergunning is onherroepelijk. Dat betekent dat we kunnen gaan bouwen! Uit de aanbestedingsprocedure is aan de