Achtergrondinformatie Eijkhagen College

Op 3 oktober 1974 werd de eerste steen gelegd van het huidige gebouw aan de Eijkhagenlaan. In de tussenliggende jaren hebben meer dan 50.000 leerlingen op deze plek onderwijs gekregen. Het Eijkhagen College ligt aan de rand van het Eikenbos in Landgraaf. Het huidige gebouw blijft tot schooljaar 2023-2024 in gebruik. Vanaf voorjaar 2023 verrijst op het huidige sportveld achter de school het nieuwe college.

De wereld en het onderwijs vraagt om vernieuwing. Het nieuwe gebouw, dat in najaar 2024 wordt opgeleverd, speelt hierop in. De SVOlPL en de gemeente Landgraaf hebben ingezet op het thema verduurzaming met maar liefst 1200 zonnepanelen, zodat het gebouw bijna energieneutraal wordt.

Naast de traditionele leslokalen zijn er studiepleinen voor de leerlingen en is de school uitgerust met de nieuwste ICT-voorzieningen. Er wordt bovendien ingezet op voldoende verblijfplekken op de drie etages en er komt een uitnodigend buitenterrein met sportmogelijkheden, terras en wandelgebieden.

Via deze site proberen we iedereen deelgenoot te maken van de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwbouw en onderwijsvernieuwingen van het Eijkhagen College.

Video afspelen

Gemaakt door Han Groen

Het ontwerp

Geschreven door: Marco de Jong, partner bij BDG

Te midden van een groen en glooiend landschap ontwerpen we de nieuwbouw van het Eijkhagen College in Landgraaf. De school biedt (tweetalig) vwo, havo en vmbo-tl aan meer dan 1.400 leerlingen. De huidige huisvesting uit de jaren zeventig voldoet technisch niet meer. Onderzoek toont aan dat met oog op levensduur en de aansluiting op toekomstbestendig onderwijs, nieuwbouw de voorkeur heeft boven renovatie. De nieuwbouw realiseren we op een gedeelte van de sportvelden naast de bestaande school. Hierdoor is tijdens de bouw geen tijdelijke huisvesting nodig. Na oplevering wordt het oude gebouw gesloopt. De ruimte die hiermee vrijkomt richten we in als een landschappelijk schoolplein met plek voor buitensport. Naast het ontwerp van de onderwijs- en sportvoorziening plus buitenterrein verzorgen we ook het interieur- en inrichtingsplan. Kortom: een maximaal integrale opgave!

Sterke onderlinge relaties       
Het (bewegings)onderwijs van het Eijkhagen College krijgt optimaal vorm in een drielaags gebouw met een open uitstraling. Een levendig traplandschap in het hart van de school is de verbindende schakel tussen de verschillende vakomgevingen, kantines en sport. Die onderlinge relaties versterken we met lange zichtlijnen en doorzichten tussen ruimtes en verdiepingen. Als rustige overgangen tussen de clusters bedachten we ‘intermezzo’s’. Deze tussenruimtes bieden plek aan de vele kunstuitingen van de leerlingen of geborgen nisjes om je even in terug te trekken. Het houten plafond uit de oude gymzalen krijgt er als sfeervolle muurbekleding een tweede leven.

Ook contact met buiten speelt een belangrijke rol in het ontwerp. Door de grote gevelopeningen voel je overal in de school de relatie met de groene omgeving en vullen de ruimtes zich met daglicht. Met een speelse knik ter hoogte van de entree reageert de gevel op de bestaande bomen op het terrein.

Energieneutrale en toekomstbestendige nieuwbouw  
Ons duurzame en toekomstbestendige ontwerp ondersteunt het motto van het Eijkhagen College: ‘Create your future’. We houden rekening met wisselende leerlingaantallen door de mogelijkheid tot het flexibel aan- of afbouwen van lokalen. Ruim 1200 zonnepanelen, optimale isolatie, een warmtepomp en CO²-gestuurde balansventilatie met warmteterugwinning maken de nieuwe huisvesting niet alleen energieneutraal maar ook heel comfortabel. De energiebesparende maatregelen zorgen samen met de hoogwaardige en onderhoudsvriendelijke materialen bovendien voor aanzienlijk minder lasten dan in de oude situatie.